Peki, neden kurumsal veri yönetimi diyoruz?

Peki, neden kurumsal veri yönetimi diyoruz?

Veri yönetimine sahip olmak elbette iyi bir şey; ama veri ve analitikler üzerinde giderek artan önem ve odak, işletme etrafında veri yönetiminin idare edilmesine yardımcı olan açıkça bir gereklilik halini alıyor.

Verinin organizasyonlar için olan öneminin hızla artmasıyla birlikte Kurumsal Veri Yönetimi (EDM) 2018’de birçok organizasyonun en önemli stratejisi gibi gözüküyor. EDM planları gerçek zamanlıya yakın veriyi, daha derin analitikleri desteklemek için büyük bir veri ortamı inşa etmeyi, dijital yeteneklere ve bağlantılı analitikleri artırarak odaklanmayı, mevcut veri ve analitikleri buluta taşımayı, organizasyon içindeki analitik yeteneklerini artırmayı veya bunların en olası kombinasyonlarına imkân tanımak üzere mevcut veri ambarını modernize etmeyi içerebilir.

Veri yönetimi EDM’nin anahtar bileşenidir ve aynı zamanda daha yüksek bir önem seviyesi kazanmaktadır. Veri yönetimi için daha büyük bir ihtiyaca neden olan bazı anahtar trendler şunlar:
-Daha fazla kaynaktan gelen veri hacimlerinin artması, doğru olmayan bilgi kullanılarak kararlar verilmeden evvel belirlenmesi ve çözülmesi gereken veri istikrarsızlıklarına neden olması
-Daha fazla self servis raporlama ve analitikler (veri demokratikleşmesi) organizasyon çapında verinin müşterek biçimde anlaşılması ihtiyacını yaratması
-GDPR gibi mevzuat gereksinimlerinin kesintisiz etkisi, hangi verinin nerede ve nasıl kullanıldığına dair güçlü yönetime sahip olmayı daha da önemli hale getirmesi
-Departmanlar arası analiz ve kararlara imkân tanımak için ortak bir iş lisanına olan artan gereksinim
Bir organizasyon hangi türden veriyi yönetiyor olursa olsun güçlü bir veri yönetim yeteneği önemlidir. O verinin proaktif yönetimine imkân tanıyacaktır.

Söz gelimi çalıştığım bir finansal kurum çok zayıf, istikrarsız müşteri verisine sahipti. İlk, orta ve son isimlere sahip tüm müşteriler birden çok farka sahipti ve adresler istikrarlı değildi. Bu türden durumlar, çapraz satış fırsatlarının belirlenmesinden müşteri deneyiminin takip edilerek anlaşılmasına kadar herhangi türden müşteri analitiklerini gerçekleştirmeyi fazlasıyla güçleştiriyor. Veri yönetimi sorunların belirlenmesi, standartların tanımlanması ve standartlarla hizaya getirmek için işletmede değişikliklerin uygulanması için ilk adım olabilir.
Önceki makalem bir veri yönetim teşebbüsünün (Keşfet) ilk fazı hakkında fikirler sağlamıştı. Doğru yardımla bir organizasyon keşfet fazı sırasında veri yönetim etkinliklerine başlayabilir ki bu tipik olarak birkaç bir süreçtir, ardından doğrudan uygulamaya geçer. Keşfet fazı bir dizi tavsiyeler ve takip edilecek bir yol haritasıyla sonuçlanmalıdır, hem acil sonraki adımlar hem de uzun vadeli hususlar için. Keşfet fazı aynı zamanda ilk odak alanları üzerinde bir takım netlikler sağlamalıdır:
*Önemli doğruluk kaynaklarını belirlemek ve düzenli olarak kullanıldıklarını temin etmek
*Bu anahtar veri kaynakları çapında veri kalitesini arttırmak
*Anahtar veri kaynakları için standart iş lisanı geliştirmek ve bir iş sözlüğü geliştirmek
*Organizasyonel metadata’ları genişletmek
*Veri erişimi için standart ve ilkeleri geliştirmek
*EDM teşebbüsleri için iş önceliklerini tanımlamak
*Veri ve rapor sertifikasyonu geliştirmek ve sağlamak
*Veri görünürlüğü ve uyum sağlamak için bir Kurumsal Veri Taslağı geliştirerek paylaşmak.

Veri yönetimin asıl uygulaması organizasyon çapında var olan dikkat ve dahil olma seviyesine bağlı olarak haftalar, hatta aylar alabilir. Farkında olunması gereken önemli bir şey şu ki en başarılı veri yönetim programları zaman içinde günlük süreçlerin bir parçası halini alıyor. Dolayısıyla uygulamaya girişmenizle birlikte yerleştirdiğiniz şeyin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olmasını temin edin.
İlk odak alanını içeren bir misyon ve hedeflerle başlayın
Yapı ve doğru insanları yerleştirin, idarecilerden hizmetlilere
En başından Veri Yönetim yönetmeliği ve ilkelerini oluşturun
Organizasyon çapında karar ve ilerlemenin görülebilirliğini temin edin
Günlük iş operasyonları içerisine yerleştirilebilen gelişim süreçleri hedefiyle birlikte uygulayın
Olabildiğinde basit tutun, daha az bürokrasi ve daha çok ilerleme hedefiyle
Veri yönetimine sahip olmak iyi bir şey olageldi ama veri ve analitikler üzerindeki giderek artan önem ve odak dolayısıyla işletme etrafında veri yönetiminin idare edilmesine yardımcı olan bir gereklilik halini alıyor.

Facebook Comments

Kategoriler Genel

Yazar Hakkında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *