Araştırma: Şirketler bulut bilişime nasıl yaklaşıyor?

Araştırma: Şirketler bulut bilişime nasıl yaklaşıyor?

Yeni yapılan çalışmaya katılanların %62’si, kurumsal bulut modelinin başarıya ulaşabilmesi için işletme birimleri ile BT’nin işbirliği yapması gerektiğini söylüyor.

Türkiye’den katılımcıların %61’ine göre daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyuluyor. Katılımcıların %33’ü, Gölge BT yönetimin buluta yönelik entegre bir yaklaşımı benimsemenin önündeki en önemli engel

İşletmeler buluttan en iyi şekilde yararlanmak ve dijital çağda kalıcı olmak istiyorlarsa daha etkin bir şekilde işbirliği yapmayı öğrenmeliler. Ancak Oracle’ın düzenlediği “IaaS: yenilikler yapan bir işletme kurma” adlı araştırma sonucunda düzenlenen rapora göre birçok kuruluş etkin bir işbirliğini engelleyecek şekilde çalışıyor.

Araştırma ile EMEA Bölgesi’ndeki şirketlerin bulut bilişime nasıl yaklaştıkları ve işlerinde önemli bir değişiklik ve yenilik yapabilmelerini etkileyecek organizasyonel sorunlar incelendi.

Araştırma sonucunda daha fazla işbirliği ihtiyacı olduğu açıkça görüldü:golge-it-cw-34283

· Katılımcıların %62’si, kurumsal bulut modelinin başarıya ulaşabilmesi için işletme birimleri ile BT’nin işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.
· %34’ü, gölge BT’nin (işletme birimlerince BT departmanının bilgisine başvurmadan satın alınan teknoloji) yönetiminin buluta yönelik entegre bir yaklaşımı benimsemenin önündeki en önemli engel olduğunu belirtti.
· %41’i, işletmedeki departmanların entegre bulut kaynaklarına yönelik ihtiyacı anlamamasının günümüzde bulut kurulumu çevresindeki BT altyapısı güçlüklerinden biri olduğunu belirtti.

Her ne kadar işletmeler için bulutta başarıyla yenilikler yapmak istiyorlarsa çalışma şekillerini değiştirmelerinin gerektiği açıkça görülen bir ihtiyaç olsa da teknolojinin kendisinin de doğru şekilde ele alınması gerekiyor.

Oracle’ın araştırmasının sonuçlarına göre ise şirketler tarafından halihazırda kullanılmakta olan platform modelindeki en büyük verimsizlik alanları arasında kullanılan hizmetlerin entegrasyonu (%50), kurulum süresi (%49) ve yetersiz uygulama entegrasyonu (%47) yer alıyor, ki bunların tümü etkin ve hızlı şekilde yenilikler yaratmayı engelleyen hususlar.

Gölge BT’nin yönetimine (%34) ek olarak altyapılar arasındaki uyumsuzluk (%34), artan güvenlik riski (%34), artan maliyetler (%32) ve yatırımın getirisinin kanıtlanması (%31) da daha iyi bir işbirliğine imkan sağlayacak entegre bir bulut yaklaşımını benimsemenin önündeki engeller olarak görülüyor.

EMEA Bölgesi IaaS Temel ve Bulut Platformundan sorumlu Kıdemli Müdür Pascal Giraud’ya göre, “Bu sorunlar kısmen de olsa artık çok katılaşmış, karmaşıklaşmış ve kafa karıştırıcı bir hale gelmiş olan altyapılara atfedilebilir. Bu da fırsatlar ve yeniliklerin işletme birimleri ile kötü entegre edilen sistemler arasındaki çatlaklara düşüp kaybedildiği, tepkisiz ve kopuk bir kuruluşun ortaya çıkmasına neden oluyor.”

“Altyapı Hizmeti’ne (IaaS) geçerek işletmeler bu çatlakları sorunsuz bir şekilde kapayabilir ve gerçekten işbirliğine dayalı bir kuruluş oluşturabilir. Bu da kaynakların etrafındaki kısıtlamaları ortadan kaldırarak ve veri siloları sorununu hafifleterek yenilikleri hayata geçirilmesinin temelini oluşturabilir.”

IaaS’in esnek ve kullandıkça öde modeli sayesinde BT departmanları da kapasiteleri hakkında endişe duymaya son verip işletmelerini desteklemeye ve işbirliği sergilemeye yönelik stratejik çalışmalarına odaklanabilir.

Türkiye’ye özel veriler

İşletme birimleri ile BT ekiplerinin, kurumsal bulut modelinin başarılı olabilmesi için işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Türkiye’den katılımcıların %61’ine göre daha fazla işbirliğine duyulan ihtiyaç ortada görünüyor. Ayrıca katılımcıların %33’ü, gölge BT’nin (işletme birimlerince BT departmanının bilgisine başvurmadan satın alınan teknoloji) yönetimin buluta yönelik entegre bir yaklaşımı benimsemenin önündeki en önemli engel olduğunu belirtirken %32’si ise işletmedeki departmanların entegre bulut kaynaklarına yönelik ihtiyacı anlamamasının günümüzde bulut kurulumu çevresindeki BT altyapısı güçlüklerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Teknolojinin kendisinin de ele alınması gerekiyor: Oracle’ın araştırmasının sonuçlarına göre Türk şirketleri tarafından halihazırda kullanılmakta olan platform modelindeki en büyük verimsizlik alanları arasında kullanılan hizmetlerin entegrasyonu (%53), kurulum süresi (%49) ve yetersiz uygulama entegrasyonu (%37) yer alıyor, ki bunların tümü etkin ve hızlı şekilde yenilikler yaratmayı engelleyen hususlar.

Gölge BT’nin yönetimine (%33) ek olarak altyapılar arasındaki uyumsuzluk (%33), artan güvenlik riski (%29), artan maliyetler (%40) ve yatırımın getirisinin kanıtlanması (%32) da daha iyi bir işbirliğine imkan sağlayacak entegre bir bulut yaklaşımını benimsemenin önündeki engeller olarak görülüyor.

Bu sorunlar kısmen de olsa artık çok katılaşmış, karmaşıklaşmış ve akıl karıştırıcı bir hale gelmiş olan altyapılara atfedilebilir. Bu da fırsatlar ve yeniliklerin kaybedildiği, tepkisiz ve kopuk bir kuruluşun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Altyapı Hizmeti (IaaS), yeniliklerin hayata geçirilmesinin temelini oluşturarak, kaynakların etrafındaki kısıtlamaları ortadan kaldırarak ve veri siloları sorununu hafifleterek gerçekten işbirliğine dayalı bir kuruluş oluşturabilir.

Facebook Comments

Kategoriler Analiz, Gündem

Yazar Hakkında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *