Başarılı bir mobil stratejisinin yolu nereden geçiyor?

Başarılı bir mobil stratejisinin yolu nereden geçiyor?

Şirketiniz mobil etkileşimlerden fayda sağlayabiliyor mu?

Kurumsal alanda mobil cihaz kullanımı her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor. Mobil teknolojilerdeki yeni gelişmeler tüketicilerin kullanım alışkanlıklarının değişmesinin ötesinde iş dünyasının ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılamak isteyen IT yöneticilerine ilham kaynağı oluyor.

Gelişen mobil teknolojiler ve ortaya çıkan yeni alışkanlıklar doğrultusunda çoğu IT organizasyonu süreç verimliliğinde yeni ufuklar ve geri kazanımlar elde ederken, sağlanan faydaya paralel olarak önemli değişimlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. IT yöneticilerinin çalışan taleplerine karşılık olarak IT sistemlerinin sadece mobil cihazlara bağlandığı altyapı oluşturma yaklaşımından uzaklaşması gerekiyor. Bu konuda sisteme yapılan tek güncellemenin mobil cihazlardan e-posta erişiminin sağlanması örneği verilebilir.

Ortaya çıkan gelişmelere karşı CIO’ların ve COO’ların mobil dünyayı IT altyapısının parçası haline getirme ve iş dünyasındaki işleyişin merkezine giden yol olarak görmek konusunda proaktif  davranışlar ortaya koyması gerekiyor. Farklı bir söylemle mobil ortamın organizasyonlarda proaktif olarak pek çok iş yapma şeklini değiştirmesi mümkün görünüyor.

Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve hibrit mobil bilgisayarlar alışılagelmiş kurumsal süreç, müşteri hizmetleri, saha satış, üretim ve üretim süreci gibi alanlarda aktif olarak kullanılıyor. Sonuç olarak iş dünyasındaki her alanın mobil teknoloji kullanımıyla değiştirilebilmesi mümkün olmakla birlikte, bu teknolojilerin iş dünyasında daha fazla kullanımıyla değişim sürecinde ivmelenme söz konusu olabilir. Örneğin, mobil teknolojiler perakende satış alanında satın alınacak ürünün müşterinin evinde ne şekilde görüneceğiyle ilgili imkanların sunulduğu arttırılmış gerçeklik uygulamalarının hayata geçirilmesi ilerleyen süreçte söz konusu olabilir. Benzer şekilde mevcut mobil teknoloji altyapısında konum bilgisini, fotoğraf ve sensor verilerini daha etkin şekilde kullanarak yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve verimli sonuçlar alınabilmesi mümkün.

Ancak mobil teknolojilerin iş dünyasında kullanılması konusunda hala kat edilmesi gereken önemli bir mesafe bulunuyor. Organizasyonların önemli bir kısmında kapsamlı mobil stratejinin bulunmuyor olması ve pek çoğunda BYOD yönetimi, veri güvenliği, kurumsal entegrasyon, kullanıcı deneyimi, yönetim sürecindeki değişim gibi konularda aşılması gereken noktaların varlığı söz konusu.  Her geçen gün iş dünyasında daha çok sayıda şirket daha erişilebilir, daha uygun maliyetli ve gerçek anlamda mobil teknolojilerin kullanıldığı yaklaşımları benimsenmesi nedeniyle mobil uygulama geliştirme platformlarına ilgi duyuyor. Bu gelişme aynı zamanda tüm kurumsal süreçlerin merkezine mobil teknolojilerin kazandırılmasında en hızlı yöntem olarak ön plana çıkmasından hareketle endüstrinin mobil teknolojiler doğrultusunda gelişeceğine dair işaretler veriyor.

Etkin mobilitenin sağlanması yönündeki çalışmalarda özel bir uygulamanın başarısının iyi bir ara yüzden kaynaklanmayacağını; ancak bu konunun harikulade bir destek noktası olabileceğinin farkına varmak iyi bir başlangıç noktasıdır. Mobil teknolojilerin etkin olarak kullanılmasındaki başarı, eksiksiz deneyimin sağlandığı arka planda yer alan sistemlere köklü ve etkin entegrasyona bağlıdır. Entegrasyonun başarısı geliştirilen uygulamanın ve altyapının diğer uygulamalara ve farklı sistemlerdeki verilere erişim şeklinin yanında, kullanıcıların istedikleri sonuca ne kadar hızlı ve etkin şekilde erişebildiğinden ileri gelir.

Forrester Research şirketinin aralarında bulunduğu endüstri analist şirketleri, mobil platformların inovasyon ve risk dengesinin son derece önemli olduğu düşük geliştirme maliyetlerinin elde edilmesi ve son kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması konularında yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. Bu yaklaşımda analistler şirketlere mobilite hedeflerine ulaşmak ve noktadan noktaya çözüm geliştirmek adına gereksinimleri doğrultusunda entegre bir mobil çözümle çalışmalarını tavsiye ediyor.

Mobil engellerinizin nasıl üstesinden gelebilirsiniz?

Mobil platform entegrasyonunun sağlanması şirketlerin mobil platformlarda karşılaşabileceği pek çok muammaya karşı mücadele ederken etkili olabilecek bir çözümdür. Geliştirme sürecinin verimliliği, ilişkilendirme, mobil ortamın ve çok kanallı uygulamaların çalıştırılması ve yönetilmesi gibi konular mobil platform entegrasyonunda göz önünde bulundurulması gereken noktalar arasında yer almaktadır. Doğru mobil platforma sahip olmak söz konusu noktalardaki zorlukların aşılmasını ve karmaşıklığın ortadan kaldırılmasını sağlar.

Mobil platformlar sağladıkları verimliliğin ötesinde geri plandaki sistemlerle entegrasyonu hızlandırır ve entegre test ve güvenlik imkanı sağlar. Çünkü mobil platformlar iş dünyasındaki süreçte çok daha hızlı dağıtımın ve değer kazanımının söz konusu olduğu yönetim ve çok kanal desteği sunacak şekilde tasarlanan platformlardır. Uygulama entegrasyonu hem teknik hem de kurumsal süreç anlamında stratejik bir yaklaşım gerektirir. Daha önce belirttiğimiz gibi mobil bilgisayar altyapısından uzak durmak üzerine bir mobil platform geliştirilmesi yığın uygulama ve süreç ile birlikte zayıf geri kazanım elde edilmesi sonucunu doğurur.

Yüksek kalitede kullanıcı deneyiminin sağlanması; farklı mobil platformlarla birlikte yeni cihaz ve işletim sistemlerine hızlıca destek verilmesi ve uygulamaların süreçlerdeki yeni gereksinimleri karşılayacak kadar esnek olması mobil platformların oluşturulması sürecinde göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli noktalardır. Ayrıca, mobil uygulamaların kurumsal güvenlik, hizmet, performans, veri erişimi gibi nitelikleri yeterli düzeyde karşılaması gerekir. Mobil platformların entegrasyonundaki tüm engellerin aşılabilmesi için doğru IT hizmet partnerini ve doğru mobil platformunu seçilmesi en temel detay olarak ön plana çıkmaktadır. Son olarak mobil platformlar mobil uygulama geliştirilme sürecinin karmaşıklığını ve maliyetini düşürmeye yardımcı olabilir. Pek çok organizasyon mobil uygulama geliştirme sürecinde ortaya çıkan karmaşıklıkları öngörebilecek durumda değildir. Endüstri analistlerine göre şirketlerin önemli maliyet kalemlerini gözetmemesi halinde geliştirme ve dağıtım konusundaki maliyetlerin katlanarak artması söz konusu olabilir. Geliştirme sürecinde karlılık, üretkenlik ve marka memnuniyetinde düşüş yaşanabilir.

Entegre bir yaklaşım geliştirebildiniz mi?

Netice olarak mobil şirket olma sürecinde mobil ortama daha fazla entegre olan altyapı stratejisinin ve yaklaşımının geliştirilmesi önemlidir. IBM Institute for Business Value (IBM IBV) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre organizasyonların yüzde 50’sinden daha azında iyi tanımlanmış kurumsal kapsamda bir mobilite stratejisi bulunuyor.

IT organizasyonlarının mobil ve müşteri hizmetlerini desteklerken mevcut yaklaşımlarını geliştirme veya altyapı stratejisini oluşturma konusunda yardıma ihtiyacı olduğu aşikar. Artan talep ve hızlanan değişim süreci içerisinde işleyen şirketlerin bu yöndeki ihtiyacının son derece makul olduğunu söylemek mümkün. En iyi mobil bilgisayar altyapısına sahip olunması doğru türdeki uygulamanın geliştirilerek, organizasyon sürecine ve dijital sistemlere kusursuz entegrasyon sağlanması neticesinde erişilebilecek bir noktadır. Forrester Research tarafından iyi ve kötü mobil uygulama konusunda hazırlanan rapor sonuçlarına göre doğru mobil uygulamanın sağladığı faydalar aşikar iken kötü bir uygulamanın sonuçları beklenenden oldukça farklı olabilir.

Forrester Research tarafından yayınlanan rapora göre: “Ortalama bir organizasyon uygulama oluşturarak yüzde 10 civarında tasarruf sağlayabilmesi ve doğru uygulama pratikleri ile bu oranın yüzde 20’lere ulaşabilmesi mümkündür. Fakat uygulamanın olmaması veya doğru oluşturulamaması halinde maliyetlerinin iki katına çıkma riski söz konusudur.” Forrester tarafından yayınlanan rapordaki bir diğer sonuca göre “Katılımcı tüketicilerin yüzde 40’ı geliştirilen kullanıcı deneyiminin etkileşim noktasında kilit olduğunu düşünüyor. Kurumsal katılımcılarda ise durum pek farklı değil. Nitekim, kurumsal katılımcıların yüzde 61’i başarısız bir uygulamanın müşterinin tüm deneyiminde olumsuz etki oluşturacağını belirtiyor.”

Peki ama iyi bir uygulaması nasıl geliştirilebilir? Ve iyi bir uygulamanın mükemmel bir uygulamaya dönüşmesi için ne gerekir? Bu soruların cevabı geliştirme ve kullanıma sunma sürecinde saklı. Mobil faydalı nasıl tanımladığınız; uygulama kullanmaktan memnun ve mobil sürece dahil olan ekiplerle ne kadar yakın çalıştığınız; kurumsal ve organizasyon yöneticilerinizin mobil kültürü ne kadar desteklediği mobil uygulamalarınız için hayati önem taşıyor. Mobil teknolojiler konusunda araştırmaya katılan IT yöneticilerinin yüzde 86’sının görüşleri doğrultusunda bir kez daha “tamamıyla entegre edilmiş iyi bir mobil platformunun mobilite hedeflerine ulaşmada” etkili olacağını söyleyebiliriz.

Mobil teknolojilerde nasıl geri kazanım sağlayabilirsiniz?

Ve artık stratejiden uygulamaya geçme zamanı geldi. Sağlayıcılar ve servis partnerleri bu süreçte sizin en büyük yardımcınız olacak. Mobil kurumu destekleyen bir altyapı stratejisi uygulamaların oldukça iyi bir şekilde yapılandırılmasına, arka plandaki sistem ile entegrasyon sağlanmasına ve altyapının mobil çalışma ortamını desteklemesine kadar sürecek uzun soluk süreçtir. Sonuç olarak doğru mobil uygulamanın geliştirilmesi geri kazanımını ve büyümeyi tetikleyecek nitelikler olan değer zinciri dönüşümünü, süreç verimliliğini ve rekabetçi avantajı sağlayacaktır.  Daha ileri gidebilmek için organizasyon geneline değer katmak anlamında kurumsal süreci değiştirecek ve yenilik sağlayacak mobil teknolojilerin IT yöneticileri tarafından oldukça iyi konumlandırılması gerekiyor.

Facebook Comments

Kategoriler Analiz, Gündem

Yazar Hakkında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *