Pazarlamacılar IT’den tam olarak ne istiyor?

Pazarlamacılar IT’den tam olarak ne istiyor?

Dijital pazarlama profesyonelleri pazarlama departmanlarının IT’den beklentileri üzerine görüşlerini paylaşıyor.

Pazarlama ve teknoloji bir araya geldiğinde IT departmanlarının aşırı tepki göstermesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Pazarlama yöneticileri CIO olarak yaptığımız görüşmelerde CIO’ların ve IT profesyonellerinin teknik becerileriyle ilgili stratejilerle ilgilenmeyi veya tamamen bu girişimlerin dışında kalmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

E-posta pazarlama şirketi PostUp’ın Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Keith Sibson’a göre iş dünyasında IT profesyonellerinin “gerekeni yapanlar ve muhalefet olanlar” şeklinde ikiye ayrıldığını belirtiyor. Sibson, IT profesyonellerinin pazarlama konusunda çalışan meslektaşlarını motivasyon bakımından anlamaya çalışmasını ve sonrasında hedeflere beraber ulaşmayı mümkün hale getirecek şekilde birlikte çalışmalar yürütmesi gerektiğini dile getiriyor. Ancak bu süreçlerde pazarlamacıların talepleri konusunda faydacı olması, pazarlama ve IT profesyonellerinin hedeflere ulaşacak şekilde birbirine açık ve dürüst olması en önemli konuların başında geliyor.

Pazarlamacıların IT’den beklentisi nedir?

Dijital ajans şirketi Carrot Creative’in Ürün Departmanı Başkanı Bruno Germansderfer’e göre; dijital pazarlama organizasyonları IT departmanının iletişim ve altyapı bakımından açık olmasına ihtiyaç duyuyor. Bu konuda pazarlama yöneticileri ile ilişkiler kurmanın ihtiyaçları anlamak ve yardımcı olacak adımlar atmak bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Germansderfer, organizasyon dâhilinde ihtiyaç duyulan tüm araçların satın alınabileceğini; doğru iletişim kurulmadığı takdirde bu araçların varlığından haberdar olmanın veya kullanımını sağlamanın mümkün olmadığını dile getiriyor.

Salesforce için çözümler geliştiren CloudCraze şirketinin Ürün Geliştirme ve Destek Departmanından Sorumlu Başkan Yardımcısı Shawn Belling, CIO’ların ve IT yöneticilerin genel olarak dijital dönüşümde belirleyici ve etkin olduğunu fakat IT departmanının organizasyon içerisinde karşılaştıkları zorlukların ve IT, pazarlama ve satış departmanları arasındaki iletişimsizliğin dönüşüm sürecini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Belling, günümüzün sürekli gelişen pazar şartlarında tamamen şeffaf davranmanın ve hızlı çözüm üretmenin, IT ve pazarlama takımlarının veri paylaşarak her iki departmanın önemli olduğunu ortaya koymanın önemli olduğunu söylüyor.

Dijital reklam şirketi Engage: BDR’nin CEO’su Ted Dhanik’e göre, bu tür durumlarda CIO’nun rolünü ve pazarlamadaki sorumluluğunu daha önemli hale getirirken IT’nin daha önceki sistemlerden pek çok noktadan veri toplanmasını sağlayan bulut ortamına yönelmeyi mecburiyete dönüştürüyor. En iyi pazarlama kararlarının veriler doğrultusunda alınabileceğinin altını çizen Dhanik, bu konuda CIO’ların anahtarı ellerinde tuttuğunu belirtiyor. Dhanik, verilerin etkin bir şekilde toplanabildiği sistemler oluşturmanın önemli olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Organizasyonun bilgi kaynaklarının pazarlama süreciyle senkronize olması durumunda etkin harcamalar yapılmasını mümkün hale getiren ve başarıya ulaşılması için fırsatların izlenebildiği önemli geri bildirimler elde edilebilir.”

CIO’lar doğru araçlarla pazarlama yöneticilerinin elini güçlendirebilir ve dijital pazarlama konusundaki çabaların takibini sağlayabilir, toplanan verilerden hareketle ölçüm ve iyileştirmeler yapılmasını mümkün hale getirebilirler. Dhanik, şirketin mevcut veri altyapısını kapsamlı şekilde anlamanın doğru şekilde kullanılmayan kaynakların uygun şekilde kullanılmasını sağlayabileceğini belirtiyor.

IT, pazarlama departmanın dar boğazından nasıl uzak durabilir?

Sibson, pazarlama profesyonellerine daha fazla araç sunan ve IT departmanıyla ilgili engelleri ortadan kaldıran merkezileştirilmiş veri tabanları ve analiz sistemleri günümüz pazarlama faaliyetlerinde her geçen gün daha yaygın şekilde kullanıldığını belirtiyor. Pazarlama araçlarının ve yeniliklerinin pazarlama profesyonelleri tarafından kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda IT ekiplerinin veri talepleriyle mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Sibson, pazarlama konusundaki yeniliklerin genel olarak etkisini yitirdiğini ve zaman içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılayamadığını ifade ediyor.

Analiz ve pazarlama otomasyonu konusunda faaliyet gösteren Tectonic CEO’su Blair Linville, mevcut bulut özelliklerinin gerçekten doğru şekilde anlaşılmasının pazarlama stratejilerini radikal şekilde değiştirebileceğini söylüyor ve ekliyor: “Kullanılması imkânsız, alışılmışın dışında karmaşık veya pahalı olan sistemler bulut altyapısının pazarlamacılar tarafından nasıl kullanılabileceğini bilen kişiler sayesinde makul yatırımlarla hayata geçirilmesi mümkün olabilir.”

CIO’lar eşsiz fakat zor bir pozisyonda bulunuyor

Germansderfer, en iyi IT liderlerinin potansiyel bir gerilemeye neden olabilecek projelerde geri adım atmayı bildiğine dikkat çekiyor. Bu konuda hassas bir denge ve evet, hayır veya olabilir cevapları arasında fazlaca gri alan olduğunu belirtiyor. Herhangi bir konseptte fizibilite konusundaki engellerden dolayı erken karar değişikliği yapmanın pragmatik veya daha doğru kararlar alınmasına engel olabileceği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Aynı kapsamda pazarlama ekibinin imkânsız olan fikirleri doğrultusunda kaynakları tüketmemek ve teknik geri bildirimler doğrultusunda karar değiştirmek önem taşıyor.

Belling, pazarlama profesyonellerinin IT’yi, platformların esnek olmadığı ve karmaşık durumlarda dar boğaza sürüklediğini belirtiyor. CIO’ların teknolojinin sürekli geliştiği ve yenilendiği ortamda eşsiz fakat zor bir pozisyonda bulunduğunu ifade eden Belling, teknolojik çeşitliliğiyle ilgili kültürün CIO’ların IT konusunda karar alması güç hale getirmesine karşın alınan her kararın pazarlama departmanı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtiyor

Facebook Comments

Kategoriler Analiz, Gündem
Tags: CIO, IT, pazarlama

Yazar Hakkında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *