Yöneticiler iki yılda kapsamlı dijital dönüşüm bekliyor

Yöneticiler iki yılda kapsamlı dijital dönüşüm bekliyor

Hitachi Data Systems’ın Forbes Insights ile birlikte gerçekleştirdiği “Dijital Dönüşümde Nasıl Kazanırsınız: Üst Düzey Yöneticilerle Gerçekleştirilen Global Araştırmadan Öngörüler” başlıklı raporuna göre dijital dönüşüm, şirketlerin stratejik ajandasının en üstünde yer alıyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yarısı önümüzdeki iki yılın bu geçişi gerçekleştirmek ve gelecek fırsatlarına hazırlıklı olmak için kritik öneme sahip olduğuna inandığını gösteriyor.

Dünya çapında 573 kıdemli yöneticinin yanı sıra en üst düzey yöneticilere yapılan yüzyüze görüşmelerle gerçekleştirilen global çalışma, her sektör ve şirketin dönüşüm baskısını üzerinde hissettiğini ortaya koyuyor. Dijital dönüşüm, rekabet baskısının da tetiklemesiyle, düşük büyümeyi katlanarak büyümeye çeviren kilidin anahtarını elinde tutuyor. Üretkenliğin üzerindeki eğriyi düzeltecek, pazara çıkışı, yeni iş modelleri ve ciro üretiminin kurulumunu hızlandıracak bir kavram olarak değerlendiriliyor.

Araştırma, dijital dönüşümü iş süreçlerinin değerlendirmesi olarak tanımlıyor. Aslında bulgular; dijital dönüşüm tarafından gerçekleştirilen gerçek iş dönüşümünün ancak kurumların insanlar, süreçler ve teknolojinin birbiriyle bağlantılı olmasının farkına varması halinde uygulanabileceğini ortaya koyuyor. Anlamlı bir iş dönüşümünün gerçekleşmesi için üçünün de senkronize olması gerekiyor. Raporun ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise şirketlerin yalnızca 3’te 1’inin kendilerini müşteri deneyiminde lider olarak değerlendirdiği. Veri ve analitiğin bu sürece yardımcı olması için yeterince değerlendirilmediğini de ekliyorlar.

Forbes Media Kıdemli Öngörü Yöneticisi Bruce Rogers dijital dönüşümün kurumların hayatta kalmaları için bir zorunluluk olduğunu belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “Teknolojiye yatırım yapmanın yanı sıra daha fazla da insanlar, kültürler ve onların değişiminin yönetimi hakkında.”

Hitachi Data Systems CMO’su Asim Zaheer dönüşümün merkezinde verinin olduğunu belirtiyor. “BT organizasyonlarında kullanılan para birimi olarak kabul edilen veri, süreçleri yaratıyor ve hızlandırıyor. Kurumların verinin potansiyelini ortaya çıkarmakta başarısız olması kendi dönüşümlerinde de yetersiz kalmalarına neden oluyor. Hitachi, kurumlar için öngörüleri yöneterek, yönlendirerek, mobilize ederek, öngörülerden öğrenerek ve son olarak da dönüştürerek iş için yararlı bir eylem haline getiren inanılmaz fırsatlar yaratan müşteri dönüşümünün merkezinde yer alıyor ve veri stratejisinin de lideri.”

Araştırma, çoğu şirketin doğru yolda olduğunu gösterirken dijital olgunluğa geçişin 5 ana adımı olduğuna da dikkat çekiyor:
• Dönüşümü en üst stratejik öncelik haline getirin. Forbes Insights – Hitachi araştırması dijital dönüşümün en önemli stratejik öncelik olduğunu kanıtlıyor (yüzde 50). Dijital dönüşümün stratejik önemi, yöneticilerin yatırıma olan odaklanmasıyla güçleniyor. Önümüzdeki iki yılda en önemli yatırım önceliği sayısallaştırmayı mümkün kılacak yeni teknolojilerin (yüzde 51) yanı sıra artan veri ve analitik yetkinliklerine (yüzde 51) yatırım yapmak.

• İş sonuçları dijital dönüşümü (DX) yönetmeli. DX’i en çok yönlendiren yeni iş modelleri (yüzde 41) olurken bunu yeni teknolojiler (yüzde 40) izliyor. DX’in başarısı ölçüldüğünde inovasyon yapma yetkinliği (yüzde 46) olgunluğun en önde gelen işaretiyken bunu ciro artışı (yüzde 46) ve masrafların düşmesi (yüzde 43) izliyor.

Aynı zamanda şirketlerin uğraştığı ve çözmek zorunda oldukları konular da var:
• Veri ve analitiğin kullanılmayan potansiyeli. Şirketlerin yarısından azı (yüzde 44) kendilerini veri ve analitikte gelişmiş ve lider olarak görürken büyük bir çoğunluğu (yüzde 91) ise veri ve analitik kullanımına bağlı olarak cirolarının çoktan artmaya başladığını gördüler. Şirketlerin sadece 3’te 1’i dijital dönüşümlerini temel alarak kendilerini müşteri deneyiminde lider olarak değerlendiriyor ki bu da yeterince faydalanılmayan potansiyele işaret ediyor.

• DX için şirketin tümü tarafından hemfikir olunan bir yaklaşım benimsenmeli. Mevcut durumda işlevler arası ekipler, geliştirme (yüzde 40) ya da uygulama (yüzde 35) stratejilerinin fazla içinde yer almıyorlar. Bu işin büyük çoğunluğu BT tarafından gerçekleştiriliyor (sırasıyla yüzde 50 ve 54). BT, dijital dönüşüm için en hazır kuvvet olarak değerlendiriliyor (yüzde 53). Bu sırada diğer kuvvetlerse araştırmaya katılanların yalnızca 3’te 1’inden biraz fazlası tarafından hazır olarak görülüyor.

• Şirketler teknolojiyi insan kaynaklarıyla en iyi nasıl biraraya getireceğini öğrenmeli. Teknoloji her iki tarafı da etkiliyor. Başarılı bir dijital dönüşüm için hem en büyük sorun (yüzde 29) hem de en çok katkısı olan (yüzde 56) şeklinde görülüyor. DX’in doğurduğu sorunlarla başa çıkmak gerektiğinde insanlar listenin başında yer alıyor. Yeni işe alımlar ilk sırada gelirken (yüzde 57) iç eğitimler (yüzde 54) de onu takip ediyor. İnsanlar (yetenek ve yetkinlik olarak nitelenen) teknolojiye katkıda bulunanlar olarak değerlendirildiğinde başarıya da katkı yapan olarak görülmeli.

Facebook Comments

Kategoriler Gündem

Yazar Hakkında

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *